Collectie Gelderland

Geen titel

Op 18 september 1944 bliezen de Duitsers de spoorbrug bij Gennep op om de opmars van de geaillieerden te stoppen. In eerste instantie werd er door de Britse genie een pontonbrug gelegd; op 12 februari 1945 werd begonnen met de bouw van een baileybrug die 33 dagen later, op 1 april in gebuik werd genomen