Collectie Gelderland

Geen titel

Een manuscriptkaart van landmeter F. Beijerinck van de dijkdoorbraak bij Weurt