Collectie Gelderland

Geen titel

Groepsfoto van het bestuur van de R.K. Werkliedenvereeniging (RKWV) St. Stephanus, bijeengekomen ter gelegenheid van het twaalfeneenhalfjarig voorzitterschap van A. Uijen. Op de achtergrond zijn, naast het vaandel van de vereniging, twee verdekt opgestelde heren zichtbaar, met hoed, die vanachter het venster van een deur de groep gadeslaan.