Collectie Gelderland

Geen titel

Restauratie van de Oude of St. Joriskerk. De protestantse of Nederlands Hervomde kerk is van oorsprong een katholieke kerk waarvan de ontstaansgeschiedenis teruggaat tot omstreeks 1200. In de kerk bevindt zich een grafmonument uit 1891 ter nagedachtenis aan de graven Lodewijk en Hendrik van Nassau, beiden gesneuveld in de Slag op de Mookerheide op 14 april 1574 tijdens de Tachtigjarige Oorlog