Collectie Gelderland

Geen titel

Kleidijk [thans Pastoor van Laakstraat] langs de Grift, voormalige trekvaart Nijmegen - Arnhem, en op achtergrond de Nederlands Hervormde Kerk en de toren van de Rooms Katholieke Kerk