Collectie Gelderland

Geen titel

Een bezoek van koningin Wilhelmina aan de Hervormde JorisKerk te Heumen en een algehele inspectie van het aldaar gelegerde 1e Bataljon 26e Regiment Infanterie der Grenstroepen