Collectie Gelderland

Geen titel

Nieuwbouw; gezicht in de richting van de Joodse School en Synagoge. Eind jaren zeventig van de vorige eeuw werden veel verkrotte en onbewoonbaar verklaarde woningen gesloopt. Ervoor in de plaats werden begin jaren tachtig nieuwe huizen gebouwd. Gelukkig konden ook een aantal panden gered worden. Zij werden gerestaureerd, zoals de Synagoge.