Collectie Gelderland

Geen titel

Amsterdamsche Tooneelvereeniging speelt 'Mariken van Nieumeghen'