Collectie Gelderland

Geen titel

Een pentekening van A. Rademaker, voorstellende de binnenplaats van de Valkhofburcht; het origineel berust bij een particuliere collectie