Collectie Gelderland

Geen titel

Woningen op het kruispunt Piet Heinstraat en St. Stephanusstraat , gezien in de richting van de Dr. Jan Berendsstraat