Collectie Gelderland

Geen titel

Een in 1944 verwoest gebrandschilderd raam in de Petrus Canisiuskerk, voorstellende de ontvangst van Petrus Canisius in 1565, van de hand van F. Nicolas