Collectie Gelderland

Geen titel

Franse birgerdeelnemers duwen handkar met bagage i.v.m. de vierdaagse. Op de achtergrond is gedeeltelijk de noordvleugel van het NS-station te zien.