Collectie Gelderland

Geen titel

Een oproep van de Katholieke vrouwen van Nijmegen om te protesteren tegen de socialistische revolutie (van Troelstra), en Pater Coolen O.P te horen spreken in het Concertgebouw De Vereeniging op 15 november 1918.