Collectie Gelderland

Geen titel

Het Maria-Kinderoord werd op 28 december 1924 door pater Bergman O.P. gewijd en stond onder leiding van mejuffrouw Vermunt, huisarts was dr. R. Bahlmann. Het huis verschafte huiselijk verkeer aan kinderen van ouders die korte of langere tijd niet voor hun kinderen konden zorgen. Na 1948 wordt het kinderoord niet meer genoemd. De villa is afgebroken