Collectie Gelderland

Geen titel

De Laurentinuskerk met pastorie, buitendijks bij hoog water van de Waal.