Collectie Gelderland

Geen titel

College van Burgemeester en Wethouders : Staande v.l.n.r. wethouder Annie Brouwer, wethouder Wim Hompe, gemeentesecretaris H.J. Bergacker, burgemeester Ien Dales, wethouder Jelle Brinxma en wethouder Piet Timmermans; zittend wethouder Ton Buitenhuis en wethouder Wim Winters