Collectie Gelderland

Geen titel

Wandplakaat met naamlijst der leden en secretarissen/rentmeesters van het Burgerlijk Armbestuur te Nijmegen