Collectie Gelderland

Geen titel

"Een schilder in zijn atelier", een schilderij in het Kurpfaltzziches Museum der Stadt Heidelberg. Ongesigneerd en ongedateerd. Tegenwoordig toegeschreven aan Esaias Brousse en aan de hand van de kleding rond 1650 gedateerd. Door de gelijkenis van de zuilen en bogen met die van in de Mariënburgkapel, wordt wel aangenomen dat het schilderij een atelier in de voormalige kapel voorstelt en ook daar geschilderd is. Er is geen onomstotelijk bewijs voor die stelling, maar 17e eeuwse bronnen bevestigen wel het bestaan van een schildersatelier in de Mariënburgkapel.