Collectie Gelderland

Geen titel

'Koloniehuis' ofwel de drie woningen van de 'Bisschop-Stichting' van het Leger des Heils, oorspronkelijk 'tehuis voor kleintjes van in reddinghuizen opgenomen jonge moeders en herstellingsoord voor uit ziekenhuizen ontslagen kinderen van onvermogende ouders', opgericht door de schilderes K. Bisschop-Swift ter nagedachtenis aan echtgenoot en portretschilder C. Bisschop. Tijdens de oorlogsjaren was hier kinderhuis 'Gelria' gevestigd