Collectie Gelderland

Geen titel

De noordelijke gevels. De betreffende panden zijn in de jaren 60 ten tijde van de sanering van de benedenstad allemaal gesloopt.