Collectie Gelderland

Geen titel

Restauratie van het uit de achttiende eeuw daterende Rentmeesterhuis van het voormalige kasteel. Het huis heeft dienst gedaan als ambtswoning voor de rentmeesters, die de zakelijke belangen van de kasteelheer behartigde