Collectie Gelderland

Geen titel

Een penseeltekening in bruin en oker van de Valkhofburcht, van Abraham Rademaker; het origineel berust in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam