Collectie Gelderland

Geen titel

Twee burgerdeelnemers, herkenbaar aan de armband, onderweg tijdens de 19e Vierdaagse. Ir Edo Moltzer, de bouwer van de brug bij Grave, loopt links op de foto en de burgemeester van Wijchen, jhr H.L.J.M. van Rijckevorsel, in het midden. Het tijdschrift "Corinthians" van 2 augustus vermeldt in het onderschrift bij een gedeelte van deze foto dat Moltzer oud-voetballer van de H.F.C. en U.D. is. Ook roeide hij bij LAGA.