Collectie Gelderland

Geen titel

Rooms Katholieke Kweekschool, gerund door de Zusters van de Orde Les Filles de la Sagesse (De Dochters der Wijsheid)