Collectie Gelderland

Geen titel

Leden van het uitvoerend comité en Haagsche lopers van de Roomskatholieke atletiekvereniging Graaf Willem II poseren t.g.v. de 19e Vierdaagse voor de ingang van de Prins Hendrikkazerne. Op de eerste rij uiterst links, zittend: eerste luitenant J.N. Breunese en staande met lauwerkrans: A.C.L. Dinkhuysen uit Den Haag.