Collectie Gelderland

Geen titel

De St. Rosastichting (Huize Rosa) : ontworpen in 1911 door architect W.J.H. van der Waarden ; in dit gebouw huisden een pensionaat , een kleuterschool, een lagere school, een huishoudschool en een kweekschool, allen gerund door de Zusters Dominicanessen van Neerbosch (Dominicanessen van de Heilige Familie) ; P.S. het gebouw werd gesloopt in 1989