Collectie Gelderland

Restant waterpoort tegen oude veerhuis. Ruim 34 jaar is een klein stukje coupure tegen het oude veerhuis aan de Havendijk het enige zichtbare restant van de Waterpoort. Zie: "Tiel, een versterkte stad", na blz. 92