Collectie Gelderland

Een plan van de wegen en kaden betrekking hebbend op de ruilverkaveling van Echteld-Lienden. Op dit plan zijn afgebeeld de wegen en kaden in het gebied rond de Start en het industriegebied Kellen