Collectie Gelderland

Ruilverkaveling boerderij van J. v.d. Woerd, gezien vanaf de straat