Collectie Gelderland

Uittreksel uit het kadastrale plan van de gemeente Heerewaarden sectie D en gemeente Rossum sectie A, met fort nieuw Sint Andries en sluis Sint Andries

Met kladaantekeningen