Collectie Gelderland

Een oorkonde waarin een schilderstuk, vervaardigd door H.M. Hozee, wordt aangeboden aan het gemeentebestuur van Beusichem namens het gemeentebestuur van Maurik door het HARK-comité (Nationale Hulpactie Rode Kruis), [1946]

Het schilderwerk hangt op de afdeling VROM van de gemeente Buren