Collectie Gelderland

DVCATVS GELRIAE pars prima que est NEOMAGENSIS [Kwartier van Nijmegen, hertogdom Gelre]

Facsimile waterschap Lek en Linge in samenwerking met het Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg