Collectie Gelderland

Zegel van: Andries Schimmelpenninck van der Oye, heer van beide Pollen d.d. 24 mei 1768 landdrost van Veluwe, leenman van Gelre en Zutphen

Vindplaats: GA Hedel, inv. 278