Collectie Gelderland

Een fokokopie van een akte van het gymnasium te Tiel