Collectie Gelderland

Chaerte ende bescrijvinghe van de Middelweerdt gelegen voor Tiel gemaect bij mij hier onderschreven ten versoucke van Jan Plinus als gemachticht van de Edele ende Welgebore Philips Willem grave tot Buren etc, int jaer ons heere 1569 in kenisse van mijn hant in october Cornelis van Berck, Geometer

Een foto naar een manuscriptkaart uit de kaartenverzameling van het Nationaal Archief. De manuscriptkaart is gemaakt in 1569. Uit: de verzameling binnenlandse kaarten, Hingman. NL-Ha NA, kaarten, inventarisnummer 716