Collectie Gelderland

Interieur van de opslagplaats "H.A.R.K.", (Hulpactie Rode Kruis). De hulpgoederen zijn bestemd voor lieden die in de oorlog hun bezittingen zijn kwijtgeraakt