Collectie Gelderland

Opgraving grafveld, bij aanleg begraafplaats, Blatemsedijk.