Collectie Gelderland

De voorzitter van de klachtencommissie van de ruilverkaveling Tielerwaard-West geeft uitleg