Collectie Gelderland

Ruilverkaveling boerderij, Kornebroekstaag 1, voor en linkerzijgevel met bijge-bouwen gezien vanaf de Kornebroeksteeg