Collectie Gelderland

Huize de Elzenpasch te Drumpt. Op de foto een Ambonese familie die tijdelijk in huize de Elzenpasch gehuisvest is. Op de voorgrond de oprijlaan van huize De Elzenpasch