Collectie Gelderland

Grafsteen in muur kerk te Kerk-Avezaath. In de muur van de kerk in Kerk-Avezaath ziet men een grafsteen, versierd met een wapen. Dhr. J.D. van Leeuwen, zelf meester in de rechten en ontvanger generaal te Tiel en wonende te Kerk-Avezaath, liet ter nagedachtenis aan zijn zoons deze steen plaatsen. Mr. J.D. v. Leeuwen was erg gekant tegen 't begraven in de kerk. Hij stichtte in 1785 te Tiel een genootschap onder de naam: "Ter Navolging", met het doel te komen tot een algemene begraafplaats buiten de kom der gemeente. Mr. J.D. v. Leeuwen werd in 1817 ook op deze begraafplaats begraven. Een straat schuin tegenover het kerkhof is naar hem vernoemd

Verschenen in: T.C.