Collectie Gelderland

Tekening familiewapen Carolus Vijgh album amicorum. Patientia saepius laesa fit furor. (Herhaaldelijk beledigd geduld wordt woede). Het is een van de tekeningen die door leerlingen van Van Aelhuysen ter herinnering in het album Amicorum zijn geplaatst