Collectie Gelderland

Nogmaals de ruilverkaveling boerderij vam J. v.d. Woerd, nu van rechts gezien