Collectie Gelderland

Een van de tekeningen in het album amicorum: "Wardich is dien man begect die sijn vrouw de broec aentrect"