Collectie Gelderland

Zegel van: Johan Duijmaer Johan Duijmaer, gehuwd met van Catharina van Halsenbergh, d.d. 8 aug. 1732 schepen in de Hoge Bank van Driel, zegelt met het alliantiewapen Duijmaer-van Halsenbergh

Vindplaats: ORA Driel, inv. 1010