Collectie Gelderland

Het wapen van Culemborg; dit café heeft vele namen gekend. Dit is een nieuwjaarskaart voor 1993.