Collectie Gelderland

Het gezin Van Ojen gaat eenof tweemaal per jaar in de boomgaard kersen eten. Op de foto eet de familie Van Ojen kersen in de boomgaard van pachter Van Kuilenburg te Zoelen. Staande v.l.n.r.: met tak dhr. A. van Ojen Senior, pachter dhr. Van Kuilenburg. Rij ervoor zittend: C. van Ojen, T. van Ojen. Rij daarvoor zittend: G. van Ojenvan ojenvan Doorn, A.M. van Ojen, R. van Ojen, A.M. van Ojenvan ojen Boudewijn. Voorste rij zittend: jongen: J. van Ojen, meisje: M.A. van Ojen