Collectie Gelderland

Handel op de paardenmarkt.

n.b