Collectie Gelderland

Muziek. Harmonie. "Concordia". Derde lustrum

Namen zie achterzijde foto