Collectie Gelderland

1809

Een omslag voor de platen en kaarten behorende tot het geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstromingen, in de louwmaand 1809, te Amsterdam, door Johannes Allart en Jacobus Ruys